FÖR DIG SOM VILL FÖRÄNDRA NÅGOT

Behov av en förändring? En önskan att komma vidare? …men vet inte hur?

Om du vill göra en förändring, oavsett vilka tankar och känslor som gör det svårt för dig att ta dig vidare, så räcker din vilja för att lyckas. Du behöver bara ta ett beslut – om att du vill göra en förändring. Jag hjälper dig vidare och framåt i din process.

Coachning för dig

Några exempel på vad vi skulle kunna prata om:

 • Hur du blir tydligare i din kommunikation till din omgivning
 • Hur du förändrar invanda mönster
 • Hur du hittar tillbaka till dig själv och din livsglädje
 • Vad det är som skaver i ditt liv
 • Hur du kan utveckla ditt självledarskap
 • Hur du hittar tillbaka till arbetsglädjen
 • Hur du ska gå tillväga för att starta eget
 • Hur du använder din inre kraft och fulla potential
 • Vad du behöver göra för att utveckla dina styrkor
 • Hur du närmar dig och når dina drömmar
 • Vad medveten närvaro gör för din hälsa

VAD ÄR COACHING?

Coachning är ett effektivt sätt att komma framåt i sina tankar, som hjälper dig att ta dig från ditt nuläge tills att du faktiskt är i mål. På vägen lär du dig massor om dig själv, får nya insikter och får hållbara verktyg för bestående förändring. Coachning handlar alltså om att du genom min hjälp lär dig att agera, tänka och känna på ett nytt sätt. För det är just det coachning är, en process som där du hela tiden rör dig framåt mot önskat läge. Målet? Att du ska lämna varje möte med en upplyftande känsla.

Första mötet är alltid kostnadsfritt. Då går vi tillsammans igenom var du befinner dig, vilka drömmar du har samt vad du förväntar dig och vill uppnå med våra samtal. Jag har tre olika paket som du kan välja på, efter ditt första kostnadsfria möte. Det vanligaste är att medelpaketet, som pågår under några månaders tid, så att processen verkligen hinner ta fart. Mellan varje möte behöver du jobba på den handlingsplan vi gör upp tillsammans under samtalet. Jag finns till hands både per telefon och mejl om du vill bolla något.

Alla möten sker online! Jag finns i Ystad men det spelar ingen roll var i landet eller världen du befinner dig. Alla mina enskilda coachsamtal sker via telefon eller Zoom.

Mini – 3×60 min

Tillsammans:
– Går vi igenom ditt nuläge
– Sätter ord på vad du längtar efter
– Formulerar övergripande mål samt delmål
– Lyfter dina styrkor men även vad du behöver jobba med
– Kartlägger vad som hindrar dig och hur du kan komma vidare
– Skapar vi en handlingsplan med övergripande mål samt delmål
– Följer vi upp din plan 
– Utvärderar vi varje enskilt samtal


Medel – 6×60 min

Tillsammans:
– Går vi igenom ditt nuläge
– Sätter ord på vad du längtar efter
– Formulerar övergripande mål samt delmål
– Lyfter dina styrkor men även vad du behöver jobba med
– Kartlägger vad som hindrar dig och hur du kan komma vidare
– Identifierar vi dina värderingar och ditt livspussel
– Skapar vi en handlingsplan med övergripande mål samt delmål
– Följer vi upp din plan 
– Utvärderar vi varje enskilt samtal


Rörlig – 60-90 min

För dig som vill ha enskilda samtal utan att boka upp dig på ett visst antal tillfällen. Passar alla, men kanske främst dig som haft ett mini- eller medelpaket och vill komplettera med enstaka sessioner.

Behöver du prata med någon?

Behöver du bolla dina idéer, tankar känslor eller beteende med någon som är neutral?
Behöver du kanske förändra något som är jobbigt för dig?
Alla kämpar med något. Jag kan hjälpa dig att hitta tillbaka till din inre glöd, alla har den inom sig.

Bara genom att du tänker att du vill förändra något, gör att du är ett steg närmre.

Coachande förhållningssätt – version 2.0 av dig själv!
Genom att påbörja coachande samtal med mig kommer du att märka hur du förändras. Inte bara gentemot dig själv, utan även till din omgivning. Bli en bättre version av dig själv, en tydligare ledare och en gladare medmänniska. Följ din inre styrka!

Scroll to Top